Vormingsaanbod

De Helix geeft vorming aan iedereen die, zowel op professionele als vrijwillige basis, natuur- en milieueducatie verzorgt. Denk daarbij aan doelgroepen zoals leerkrachten, docenten, studenten, natuurgidsen, jeugdleiding, educatieve medewerkers, vormingswerkers …

Wanneer kun je terecht bij De Helix voor vorming?

 

  • Je bent voor een opdracht of louter uit interesse op zoek naar methodische en inhoudelijke vernieuwing van natuur- en milieueducatie.Je bent voor een opdracht of louter uit interesse op zoek naar methodische en inhoudelijke vernieuwing van natuur- en milieueducatie.
  • Je wilt als jeugdbegeleider leren hoe je natuur- en milieueducatie op een overtuigende manier in de praktijk kunt brengen.
  • Je bent als medewerker van een NME-centrum, een natuur- en milieuvereniging, een milieudienst, een school, een lerarenopleiding, ... geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met natuur en milieu.
  • Je zoekt een zinvolle invulling voor een studiedag, een vorming in het kader van Milieuzorg Op School (MOS) of Ecocampus, een milieudag voor je organisatie, een activiteit voor leerkrachten, educatieve medewerkers, vormingsverantwoordelijken, natuurgidsen en/of natuurouders in de eigen omgeving.
  • Je wilt natuur- en milieueducatie verbreden met educatie voor duurzame ontwikkeling en bent hiervoor op zoek naar verruimende inhoud en gepaste methodieken die optimaal aansluiten bij de belevings- en belangstellingswereld van jongeren en andere doelgroepen.

 

Een vorming in De Helix zelf is gratis. Wil je elders een vorming organiseren op een locatie naar keuze? Dan betaal je een forfaitaire vergoeding van € 100 voor de vervoerkosten en de syllabus van de lesgever.

Ontdek het volledige overzicht van het vormingsaanbod van De Helix.