Vijver

Voorbij de waterzuivering vind je 2 vijvers. De vijvers in De Helix zijn voorbehouden voor amfibieën. Omdat vissen het natuurlijke evenwicht in een kleine vijver verstoren, als roofdier of door hun gewoel in het slijk, zitten er geen vissen in onze vijvers. Vijvers zijn belangrijk als tegengewicht voor de waterpartijen die verdwenen zijn door stadsuitbreiding, ruilverkaveling, schaalvergroting en modernisering van landbouw en veeteelt. Vooral amfibieën hebben het in Vlaanderen lastig. Kleine, niet ver van elkaar gelegen natuurlijke vijvers zoals in De Helix kunnen aan vele bedreigde planten en dieren een kans geven om te overleven.

Venster op dieren

Regelmatig worden in de vijvers salamanders gevonden: vinpoot- of draadstaartsalamander, kleine watersalamander en alpenwatersalamander. Bruine kikker, groene kikker en pad vinden hier in de lente een voortplantingsplaats. In de zomer schitteren spectaculaire libellen en frêle waterjuffers boven het wateroppervlak, terwijl hun roofzuchtige larven onder het wateroppervlak hun prooien zoeken. Daarnaast leven nog heel wat andere ongewervelde diertjes zoals zoetwaterslakken, waterkevers, platwormen … op de vijverbodem of tussen de waterplanten.

Sommige ongewervelde diertjes vertellen iets over de kwaliteit van het water, men noemt ze 'natuurlijke verklikkers'. Zo kan op basis van een klein wateronderzoek naar ongewervelden aan het water een kwaliteitscijfer variërend van 0 tot 10 toegekend worden. Voor dit cijfer geldt: hoe hoger de waarde, hoe beter de kwaliteit. Aan onze vijvers kan het cijfer 7 toegekend worden wat een goede waterkwaliteit betekent.