Kleinschalige waterzuivering

Al het afvalwater van De Helix wordt ter plekke gezuiverd door het riet en de andere planten die binnen de groene omheining staan.

Zuivering in 3 stappen

  1. Het afvalwater komt in een ondergrondse verzamelput terecht. Vandaar wordt het opgepompt en via een ondergrondse buis naar een van de rietvelden gestuurd. Het afvalwater sijpelt doorheen de zandlaag tot in de wortellaag van het riet. Het vuile water komt in contact met bacteriën die de afvalstoffen verteren en omzetten in voedingsstoffen voor de planten.
  2. Het voorgezuiverde water vloeit naar een 2e plantenbed met een grote verscheidenheid aan moerasplanten. Daar breken andere bacteriën de afvalstoffen verder af.
  3. Het gezuiverde water vloeit naar een vijvertje, waar het verder uitklaart. De overloop van dit vijvertje vloeit in een moeraszone waar het water in de grond kan dringen. Bij hoge waterstand stroomt het water van de moeraszone in een beek en zo verder richting Dender.