Beestentoren

De beestentoren van De Helix biedt nestgelegenheid aan wilde of solitaire bijen en wespen. Zij leven in tegenstelling tot de honingbij niet in kolonies. In ons land zijn er meer dan 350 soorten, elk met hun specifieke levenswijze. Daarnaast kunnen in de beestentoren ook allerlei soorten insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren terecht om er te eten, te schuilen, te slapen of te overwinteren.